Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/32631
Title: Фіброармовані самоущільнювальні бетони з високим вмістом золи винесення
Authors: Стечишин, М. С.
Саницький, М. А.
Позняк, О. Р.
Бігун, Г. Г.
Bibliographic description (Ukraine): Фіброармовані самоущільнювальні бетони з високим вмістом золи винесення / М. С. Стечишин, М. А. Саницький, О. Р. Позняк, Г. Г. Бігун // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Теорія і практика будівництва : збірник наукових праць. – 2015. – № 823. – С. 308–314. – Бібліографія: 10 назв.
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: самоущільнювальний бетон
базальтова фібра
зола винесення
міцність
модуль пружності
коефіцієнт Пуассона
Self-Compacting Concrete
basalt fiber
fly ash
strength
Poisson coefficient
Abstract: Показано можливість одержання самоущільнювальних бетонів, що містять велику кількість додаткових цементувальних матеріалів, зокрема золи винесення. Наведено результати досліджень реологічних властивостей фіброармованих самоущільнювальних бетонних сумішей з високим вмістом золи винесення та добавками, що регулюють текучість та в’язкість бетонних сумішей. Встановлено, що заміна 55, 70 та 85 мас. % в’яжучого золою винесення дає змогу одержувати самоущільнювальні бетонні суміші з класом за розпливом конуса SF2, умовною в’язкістю Т500 = 5 с та повітрозахопленням 0,4 %. Показано, що заміна 55 мас. % цементу золою винесення та введення 0,5 % базальтової фібри дає змогу одержати самоущільнювальний бетон з міцністю 41,8 МПа через 28 діб тверднення в нормальних умовах, а бетони з вмістом 85 мас. % золи винесення у складі в’яжучого характеризуються міцністю 25,4 МПа. Результати досліджень показали позитивний вплив армування базальтовими волокнами самоущільнювальних бетонів з високим вмістом золи винесення, зокрема підвищення міцності, зменшення відносних деформацій за сталого напруження, збільшення призмової міцності та зменшення коефіцієнта Пуассона. Технологія самоущільнювального бетону дає можливість швидше і безпечніше надавати форму будівельним об’єктам порівняно з використанням бетону із звичайними властивостями. The possibility of obtaining Self-Compacting Concrete with a large amount of supplementary cementitious materials, including fly ash is shown in this article. Research results of rheological properties of fiber reinforced Self-Compacting Concretes with high volume of fly ash and chemical admixtures, which regulate fluidity and viscosity of concrete mixes, are shown. It was established that the replacement of 55, 70 and 85 wt. % of binder with fly ash allows to obtain Self-Compacting Concrete mixes with the consistency class SF2, viscosity T500 = 5 s and the volume of entrained air 0,4 %. It is shown that the replacement of 55 wt. % of cement with fly ash and addition of 0,5 % of basalt fiber allows to obtain Self- Compacting Concrete strength of 41,8 MPa after 28 days of hardening in normal conditions and concrete containing 85 wt. % of fly ash in binder composition which characterizes by strength of 25,4 MPa. The results showed a positive effect of basalt fiber reinforcement of Self- Compacting Concrete with high volume of fly ash especially on strength increase, relative deformation reduction at constant stress, increase prism strength and reduce of Poisson coefficient. The technology of Self-Compacting makes it easier and safer to shape construction sites compared with the use of conventional concrete properties.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/32631
Content type: Article
Appears in Collections:Теорія і практика будівництва. – 2015. – №823

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
48-308-314.pdf201,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.