Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/31163
Title: Забезпечення соціальної справедливості в оподаткуванні нерухомості
Authors: Письменний, Віталій Валерійович
Bibliographic description (Ukraine): Письменний В. В. Забезпечення соціальної справедливості в оподаткуванні нерухомості / Віталій Валерійович Письменний // Вісник ТНЕУ. – 2015. – №3. – С. 53–61. – Бібліографія: 9 назв.
Issue Date: 2015
Publisher: Тернопільський національний економічний університет
Keywords: житлова та нежитлова нерухомість
податок на нерухоме майно
відмінне від земельної ділянки
принцип соціальної справедливості оподаткування
соціально незахищені верстви населення
жилая и нежилая недвижимость
налог на недвижимое имущество
отличное от земельного участка
принцип социальной справедливости налогообложения
социально незащищенные слои населения
Abstract: Проаналізовано практичні аспекти оподаткування нерухомості, а також з'ясовано його роль у формуванні дохідної бази місцевих бюджетів України. Визначено недоліки механізму справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, пов’язані з його невідповідністю принципу соціальної справедливості оподаткування. Вироблено критеріальні вимоги щодо звільнення від оподаткування житлової та нежитлової нерухомості соціально незахищених верств населення. Запропоновано усунути законодавчі колізії механізму справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з метою забезпечення соціальної справедливості оподаткування. Проанализированы практические аспекты налогообложения недвижимости, а также выяснена его роль в формировании доходной базы местных бюджетов Украины. Определены несовершенства механизма взимания налога на недвижимое имущество, отличающегося от земельного участка, связанные с его несоответствием принципа социальной справедливости налогообложения. Выработаны критериальные требования об освобождении от налогообложения жилой и нежилой недвижимости социально незащищенных слоев населения. Предложено устранить законодательные коллизии механизма взимания налога на недвижимое имущество, отличающегося от земельного участка, с целью обеспечения социальной справедливости налогообложения.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/31163
Content type: Article
Appears in Collections:Статті та тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zabezpech-sotsial-spraved.pdf175,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools