Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/29138
Title: Фінанси зарубіжних країн
Other Titles: Фінанси зарубіжних країн: навчальний посібник
Authors: Кириленко, Ольга Павлівна
Кізима, Тетяна Олексіївна
Горин, Володимир Петрович
Кравчук, Наталія Ярославівна
Ткачук, Наталія Михайлівна
Козак, Галя Іванівна
Bibliographic description (Ukraine): Фінанси зарубіжних країн: навчальний посібник / [Кириленко О. П., Кізима Т. О., Горин В. П. та ін.]; за ред. О. П. Кириленко. - Тернопіль: Вектор, 2013. - 420 с.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавничий центр "Вектор"
Keywords: фінансова система, державні фінанси, доходи бюджету, видатки бюджету, фінансовий ринок, страховий ринок
Abstract: Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми курсу з дисципліни «Фінанси зарубіжних країн», яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів напряму підготовки «Фінанси і кредит». Дисципліна «Фінанси зарубіжних країн» орієнтована на глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами основних засад функціонування фінансових відносин у країнах з різними економічними системами, формування цілісної системи знань про проблеми та перспективи їхнього розвитку. Вона покликана розвинути та збагатити положення традиційних навчальних дисциплін фінансового напрямку: теорії фінансів, бюджетної системи, фінансів підприємств тощо.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/29138
Content type: Book
Appears in Collections:Статті та тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Finance_foreign_countries.pdf3,37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools