Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/26992
Title: Питання загальності оподаткування в християнській догматиці
Other Titles: Вопрос всеобщности налогообложения в христианской догматике
The question of universality of taxation in christian dogma
Authors: Письменний, В. В.
Bibliographic description (Ukraine): Письменний В. В. Питання загальності оподаткування в християнській догматиці / В. В. Письменний // Управління фінансами держави, регіону, підприємства та домогосподарства: погляди науковців і практиків : збірник тез доповідей Першої Інтернет-конференції професорсько-викладацького складу кафедри фінансів ТНЕУ, 14 квітня 2015 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2015. – С. 90–92. - Бібліографія: 1 назва.
Issue Date: 2015
Publisher: Вектор
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/26992
Content type: Article
Appears in Collections:Статті та тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pyt_zahal_opodat.pdf64,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools