Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/26064
Title: Оптимізація режимів руху кулачкових механізмів за одиничними критеріями
Authors: Ловейкін, В. С.
Почка, К. І.
Ловейкін, А. В.
Bibliographic description (Ukraine): Ловейкін В. С. Оптимізація режимів руху кулачкових механізмів за одиничними критеріями / В. С. Ловейкін, К. І. Почка, А. В. Ловейкін // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – Випуск 48. – C. 114–123. – Бібліографія: 8 назв.
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: кулачковий механізм
оптимізація
режими руху
інтегральний критерій
синтез
cam mechanism
optimization
movement modes
integrated criteria
synthesis
Abstract: Наведений аналіз режимів руху кулачкових механізмів. Запропонована методика синтезу оптимальних режимів руху, яка дає змогу отримати будь-які режими, що відображають ті або інші властивості кулачкового механізму. Найперспективнішими є комплексні оптимальні режими руху, що враховують одночасно декілька властивостей кулачкових механізмів. Такі оптимальні режими руху можна отримати на базі комплексних критеріїв з урахуванням оптимальних режимів руху кулачкових механізмів за одиничними інтегральними критеріями. The analysis of movement modes of cam mechanisms is carried out. The technique of optimum movement modes synthesis is proposed; it allows to receive any modes which reflect certain properties of a cam mechanism. Complex optimum movement modes which simultaneously take into consideration several properties of cam mechanisms are most promising. Such optimum movement modes can be received on the basis of complex criteria taking into account optimum movement modes of cam mechanisms by single integrated criteria.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/26064
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2014. – Випуск 48

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13-114-123.pdf319,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.