Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1891
Title: Міжнародний досвід регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності й можливості його використання в Україні
Authors: Захарін, С. В.
Bibliographic description (Ukraine): Захарін С. В. Міжнародний досвід регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності й можливості його використання в Україні / С. В. Захарін // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 628 : Проблеми економіки та управління. – С. 523–528. – Бібліографія: 10 назв.
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Keywords: державна інвестиційна політика
державна інноваційна політика регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності
стимулювання інвеастиційної та інноваційної діяльності
state investment politics
state innovative politics regulation of investment and innovative activity
stimulation of investment and innovative activity
Abstract: Визначено особливості регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності в трансформаційній економіці. Проаналізовано стан регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності в країнах Центральної та Східної Європи. Запропоновано заходи, які можна взяти до уваги під час реалізації державної інвестиційної та інноваційної політики в Україні. The features of adjusting of investment and innovative activity are certain in a transformation economy. Consisting of adjusting of investment and innovative activity is analysed for countries of Central and East Europe. Measures which can be to take into account during realization of public investment and innovative policy in Ukraine are offered.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1891
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2008. – №628

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
83.pdf158,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.