Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18722
Title: Впровадження новітніх методів дистанційного навчання в системі освіти
Authors: Джавала, Любомира
Bibliographic description (Ukraine): Джавала Л. Впровадження новітніх методів дистанційного навчання в системі освіти / Любомира Джавала // Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 4-ої Науково-практичної конференції, 20–22 листопада 2012 року, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 46–49. – Бібліографія: 3 назви.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: дистанційне навчання
онлайн курси
інформаційні технології
distance learning
online courses
information technology
Abstract: В роботі розглянуто методи забезпечення дистанційного навчання, впроваджених на онлайн курсах провідних університетів світу. Проведено порівняння та аналіз побудови процесу навчання та взаємодії між студентами і викладачами у кожному з них та проаналізовано розвиток системи освіти, зумовлений впровадженням сучасних інформаційних технологій у дистанційному навчанні. The present work demonstratesr methods of distance learning, embedded into online courses by leading universities of the world. Made the comparison and analysis of the construction process of learning and interaction between students and teachers in each method and analyzed progress of the education system caused by the implementation of modern information technologies in distance learning.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18722
Content type: Article
Appears in Collections:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2012 р .

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11-46-49.pdf373,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.