Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України : [450] Домівка фонду Перегляд статистики

Logo

Огляд

Зібрання цього фонду

Logo

Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України. – 2009 р. [107]

Тези доповідей Другої студентської наукової конференції «Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 196 с.