Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16101
Title: Динаміка системи регулювання потужності вітроколеса за рахунок зміни кута атаки лопатей
Authors: Корендій, В. М.
Кузьо, І. В.
Bibliographic description (Ukraine): Корендій В. М. Динаміка системи регулювання потужності вітроколеса за рахунок зміни кута атаки лопатей / В. М. Корендій, І. В. Кузьо // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – Випуск 46. – С. 81–87. – Бібліографія: 7 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: На основі спрощеної кінематичної схеми горизонтально-осьової вітроустановки з механізмом зміни кута атаки лопатей побудовано диференціальне рівняння їх обертального руху за дії аеродинамічних, інерційних і гравітаційних сил та моменту регулювання. Визначення параметрів руху та побудова відповідних часових діаграм проводилися з урахуванням змінної у часі швидкості повітряного потоку. The differential equation of blade rotational motion under the influence of aerodynamic, inertial and gravitational forces and regulation moment was built on the basis of the simplified kinematic scheme of horizontal axis wind turbine with the mechanism of change of blades attack angle. The determination of motion parameters and the construction of appropriate time diagrams were realized taking into consideration time dependencies of wind-flow speed.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16101
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2012. – Випуск 46

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-Korendiy-81-87.pdf490,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.