Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/15191
Tytuł: Основи діловодної термінологічної культури майбутнього управлінця
Authors: Загребельна, Лариса
Cytat: Загребельна Л. Основи діловодної термінологічної культури майбутнього управлінця / Лариса Загребельна // Проблеми української термінології : збірник наукових праць учасників XIІ Міжнародної наукової конференції "Проблеми української термінології СловоСвіт 2012", Львів, 27–29 вересня 2012 року / Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства освіти і науки молоді та спорту України. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 107–109. – Бібліографія: 6 назв.
Data wydania: 2012
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: українська мова
діловодна термінологічна культура
мовна норма
професійний варіант норми
професіоналізм
термін
Ukrainian language
document management terminological culture
language norm
professional variant of a norm
professionalism
term
Abstract: У статті йдеться про основи діловодної термінологічної культури майбутнього управлінця, з’ясовано відмінності між професійною лексикою й термінами в діловій українській мові. Приділено увагу діловодній термінології та подано її характеристику. Зроблено висновок про важливість володіння керівниками термінологічною культурою в діловому спілкуванні. This article outlines the essentials of document management terminological culture of civil servants, and explains differences between professional vocabulary and terms in the business Ukrainian language. Particular attention is paid to document management terminology. A brief description and practical advice as for its acquisition is given. The importance of formation of future administrators’ document management terminological culture is emphasised.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/15191
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Проблеми української термінології . – 2012 р.

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
32_Zahrebelna_107_109_2012_terminology.pdf161,79 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi