Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/11339
Title: Теоретико-методичні підходи до аналізу інноваційних проектів промислових підприємств
Authors: Ілляшенко, С. М.
Божкова, В. В.
Дериколенко, О. М.
Bibliographic description (Ukraine): Ілляшенко С. М. Теоретико-методичні підходи до аналізу інноваційних проектів промислових підприємств / С. М. Ілляшенко, В. В. Божкова, О. М. Дериколенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 690 : Логістика. – С. 48-53. – Бібліографія: 11 назв.
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: інноваційний проект
теоретико-методичний підхід
аналіз
етапи
ризик
модель
промислове підприємство
управлінське рішення
innovative project
theoretical and methodical approach
analysis
stages
risk
model
an industrial enterprise management solution
Abstract: Обґрунтовано теоретико-методичний підхід до аналізу інноваційних проектів для промислових підприємств з урахуванням всіх варіантів розвитку ситуацій їх впровадження. Розвинена шкала рівнів ризикy та відповідних їм управлінських рішень. Удосконалено методичний підхід до оцінювання інноваційного ризику, який дає змогу враховувати взаємодію комплексу факторів зовнішнього та внутрішнього впливу, отримувати виваженіші оцінки та порівнювати такі оцінки для різних проектів. In the article is grounded methodical approach to the analysis of innovative projects for the industrial enterprises based on consideration of all options for the development situations of their implementation. Obtained subsequent development appropriate levels of risk and their management decisions. Improved methodical approach to risk assessment innovation that helps to take into account the complex interplay of internal and external influences, receive more fine-assessment and compare these estimates for various projects.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/11339
Content type: Article
Appears in Collections:Логістика. – 2010. – №690

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf1,83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.