Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/10593
Title: Дослідження точності визначення координат від мережі активних референцних станцій ZAKPOS/UA-EUPOS на території Рівненської області
Other Titles: Исследование точности определения координат от сети активных референцных станций ZAKPOS/UA-EUPOS на территории Ровенской области
Investigating of the accuracy of determining the coordinates of a network of active reference stations ZAKPOS/UA-EUPOS in Rivne region
Authors: Савчук, С.
Охрімчук, А.
Bibliographic description (Ukraine): Савчук С. Дослідження точності визначення координат від мережі активних референцних станцій ZAKPOS/UA-EUPOS на території Рівненської області / С. Савчук, А. Охрімчук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 1 (21). – С. 73–76. – Бібліографія: 5 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: референцні станції
метод RTK
координати
Abstract: Досліджена доцільність використання режиму RTK (Real Time Kinematic) при визначенні координат пунктів від мережі активних референцних станцій ZAKPOS/UA-EUPOS на території Рівненської області. Обгрунтовується, що необхідно розширити мережу ZAKPOS/UA-EUPOS для підвищення точності визначення координат пунктів. Исследована целесообразность использования режима RTK (Real Time Kinematic) при определении координат пунктов от сети активных референцных станций ZAKPOS/UA-EUPOS на територии Ровенской области. Обосновывается необходимость расширения сети ZAKPOS/UA-EUPOS для повышения точности определения координат пунктов. The feasibility of using mode RTK (Real Time Kinematic) for determining the coordinates of points from a network of active reference stations ZAKPOS/UA-EUPOS in Rivne region was investigated. The necessity to expand the network ZAKPOS/UA-EUPOS to improve the accuracy of determining the coordinates of points is justifies.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/10593
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2011. – Випуск 1(21)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17.pdf337,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.