Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-100 of 292 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
Article2011Паронімія в українській музичній термінологіїБулик-Верхола, Софія
Article2014Особливості дипломатичного мовлення як різновиду офіційно-ділового стилюКуньч, Зоряна; Куньч, Мар’яна
Article2011Проблеми становлення української технічної термінології (на матеріалі термінів сфери штучного холоду)Южакова, Олена
Article2011Способи творення галузевих термінів на позначення понять економіки АПККравченко, Тетяна
Article2011Термінологія в мовленні футбольних фанатівПроцик, Ірина
Article2011Історія формування сучасної української фахової лексики косметики та косметологіїГимер, Надія
Article2011Полісемія суфіксів і питання морфологічної конвергенції у сфері технічної термінологіїКримець, Оксана
Article2011Русизми в україномовних інтерфейсах програмБулаховський, Кирило
Article2011Метонімія в українській швацькій термінологіїРоманова, Оксана
Article2011Українська термінологія місцевого самоврядування часів німецької окупації (1941–1944 pp.) (на матеріалі українських періодичних видань)Наконечна, Галина
Article2011Структурне моделювання українських термінів металознавстваПєтухова, Ольга
Article2011Процеси неологізації номінацій у галузі цивільного захистуКучеренко, Олена
Article2011Прізвищеві та відпрізвищеві фізичні терміни в українських одномовних словникахМикульчик, Роман
Article2011Стрижнева словосполука в науково-технічному тексті та її межіМачай, Тетяна
Article2011Українське термінознавство 1940–1950-х роківКочан, Ірина
Article2011Греко-латинські префікси та їх відображення в українській філософській та медичній термінологіїСодомора, Павло; Мартин, Володимир
Article2011Щодо моделювання процесів у фахових текстахГінзбург, Михайло
Article2011Особливості перекладу російських дієслів із префіксом от- українською мовоюМатанцева, Анна
Article2011До питання еволюції української літературознавчої терміносистемиКрохмальна, Галина
Article2011Мовностилістичні проблеми української комп’ютерної термінологіїМентинська, Ірина
Article2011Дієприкметники в українській науково-технічній термінологіїАндрусишин, Оксана
Article2010Словники Івана Шелудька: погляд з позицій ХХІ століттяКочан, Ірина
Article2011Префікси зі значенням завершеності дії в процесових термінахКочерга, Ольга; Ракшанова, Ганна
Article2011Стилістичне використання хімічної термінології в художньому тексті (на матеріалі історичних творів Романа Іваничука)Городиловська, Галина
Article2011З історії формування терміносистеми українського фольклоруМ’ягкота, Ірина
Article2011Метамова педагогічної риторики як актуальна проблема комунікативної лінгвістикиПалиця, Галина
Article2012Українське термінознавство 1960–1990-х роківКочан, Ірина
Article2012Мистецька термінологічна лексика в газетному тексті (на матеріалі газет «Дзеркало тижня», «Газета по-українськи», «Високий замок», «Скриня»)Поліщук, Наталія
Article2012Аналітичні терміни загальнотехнічної галузіГаращенко, Лілія
Article2012Функціювання термінів мистецтва в соціолекті футбольних фанатів (на матеріалі української та польської мов)Процик, Ірина
Article2014Терміни неврології та їх трактування в українських тлумачних словникахРибізант, Ірина
Article2014Словотвірні типи префіксальних дієслів (на матеріалі словників кінця ХІХ – початку ХХІ ст.)Руссу, Анна
Article2014Терміни української лінгводидактики на етапі гармонізаціїТуркевич, Оксана
Article2014Використання помилкових синтаксичних конструкцій у сучасному науково-технічному мовленніВознюк, Геннадій; Куньч, Зоряна
Article2014До питання перекладу українською мовою російських ад’єктивів з компонентами -подобный, -видный, -образныйЮжакова, Олена
Article2014Терміни-словосполучення в українській біологічній термінологіїВус, Марія
Article2014Про активні та пасивні конструкції в українських фахових текстахГінзбург, Михайло
Article2014Електроенергетичні професіоналізми у фаховій комунікаціїХарчук, Лілія
Article2014Складені найменування як продуктивний тип номінації в термінології косметики та косметологіїГимер Надія
Article2014Семантичний потенціал українських електроенергетичних професіоналізмів і професійних жаргонізмівКуньч, Зоряна; Харчук, Лілія
Article2014Лексико-генетичні особливості сучасної комп’ютерної термінологіїМентинська, Ірина
Article2014Синоніми та варіанти у термінолексиці української фольклористикиМ’ягкота, Ірина
Article2014Функціювання термінолексем «цивільний захист», «цивільна безпека» та «цивільна оборона» в сучасній українській термінології цивільного захистуКучеренко, Олена
Article2014Джерела і способи формування терміносистем комп’ютерної сфери в англійській, польській та українській мовахФіль, Олена
Article2014Джерела становлення української морфологічної термінологіїПолюга, Світлана
Article2014Наукова рецепція понять «термінологія» і «термінологічна система» (на матеріалі термінології дорожньо-будівельної галузі)Книшенко, Наталія
Article2014Соматична метафора в залізничній термінологіїЛагдан, Світлана
Article2014Синонімія та антонімія в українській фітомеліоративній термінології у спеціальних словниках початку ХХІ ст.Петрова, Тетяна
Article2014Терміносполуки із семою ‘конструктивний елемент будівлі’: особливості атрибутивних компонентівДрівко, Наталія
Article2014Правнича термінологія крізь призму лінгвістикиКочан, Ірина
Article2014Проблемні аспекти локалізації окремих термінів з прикладної лінгвістикиКульчицький, Ігор; Маляр, Маріанна; Філь, Богдан
Article2014Переосмислення семантики терміна та розширення сфер його функціювання в сучасній українській літературній мові (на матеріалі художніх творів Романа Іваничука)Городиловська, Галина
Article2014Метамова опису української лінгвістичної термінографіїКазимирова, Ірина
Article2014Зародження наукової музичної термінології української мови в ХVІ–ХVІІІ ст.Булик-Верхола, Софія
Article2014Особливості становлення й розвитку казначейської терміносистемиВасковець, Людмила
Article2014Термінологічна лексика Майдану (на матеріалах газет «Дзеркало тижня», «Українська правда», «Газета по-українськи», «Високий Замок»)Поліщук, Наталія
Article2010Термін комунікація в поняттєвому вимірі й лінгвістичному контекстіОнуфрієнко, Галина; Черневич, Анастасія
Article2012Іншомовні запозичення в меблевій термінолексиціМуляр, Ірина
Article2012До питання утвердження терміна «реторика» в українській науціКуньч, Зоряна
Article2012Суфіксація як продуктивний спосіб творення електроенергетичних термінівХарчук, Лілія
Article2012Терміни «журналістська риторика», «риторика ЗМІ», «медіариторика»: до проблеми дефініціїДацишин, Христина
Article2012Граматична структура екологічних термінів у посібниках і підручниках для студентів-екологівТиха, Лариса
Article2012Дериваційні особливості термінолексики української фольклористикиМ’ягкота, Ірина
Article2012Явище експлікації терміна в літературознавчому тексті (на матеріалі статті І. Денисюка)Крохмальна, Галина
Article2012Терміни на позначення фонетичних процесів: теоретичний і практичний аспекти (на матеріалі північнолемківських переселенських говірок)Гнатюк, Мирослава
Article2012Утилітарні вимоги до номена (на матеріалі транспортної термінологічної мегасистеми)Нікуліна, Неля
Article2012Суспільно-політична лексика як засіб вираження емоційності та експресивності в історичній прозі Романа ІваничукаГородиловська, Галина
Article2012Анатонімічні відношення в українській швацькій термінологіїРоманова, Оксана
Article2012Лексико-семантична категорія широкозначності та її вияв в українській технічній термінологіїКримець, Оксана
Article2012Проблемні аспекти локалізації окремих термінів з інформатикиКульчицький, Ігор; Філь, Богдан
Article2012Аналіз законодавчої закріпленої термінології з музейної справи та охорони культурної спадщиниДуцяк, Ігор
Article2012Проблеми нормативності у фаховій мові співробітників цивільного захистуКучеренко, Олена
Article2012Ономасіологічна структура багатокомпонентних складених назв із семою ‘вода’Теглівець, Юлія
Article2012Основоскладання як спосіб термінотворення в українській термінології дизайнуМар’янко, Яніна
Article2012Частини мови: поняттєво-термінологічний аспектЯрошевич, Ірина
Article2013Явище синонімії в українській гомеопатичній термінологіїЛуковенко, Тетяна
Article2015Засвоєння навичок культури мовлення – передумова успішної підготовки фахівцяВознюк, Геннадій; Куньч, Зоряна
Article2014Комп’ютерні терміни в офіційно-діловому дискурсі: мовностилістичні аспектиМентинська, Ірина
Article2014Варіантність фізичних термінів-епонімівМикульчик, Роман
Article2015Українські конструкції з дієслівними формами на -но, -то на тлі сусідніх слов’янських мовГінзбург, Михайло
Article2015Суфіксація як продуктивний спосіб творення термінів музейної справиФецко, Іванна
Article2015Українська біологічна термінологія в аспекті семантичної дериваціїВус, Марія
Article2015Аналіз законодавчо закріпленої термінології царини цивільного захисту (на матеріалі «Кодексу цивільного захисту України»)Кучеренко, Олена
Article2015Динаміка з’яви термінів із міжнародними компонентами в сучасній українській мові (слова з компонентом гідро-)Кочан, Ірина
Article2015Дослідження епонімів в українському термінознавствіМикульчик, Роман
Article2015Терміни на означення категорій іменника у граматичних працях 20–30-х років кінця XIX початку XX сторіччяКозелко, Iрина
Article2015Синонімія та варіантність у системі української термінології лісівництваБурковська, Олена
Article2015Родо-видова організація української музичної термінологіїБулик-Верхола, Софія; Теглівець, Юлія
Article2015Співвідношення синонімів та варіантів у сучасній комп’ютерній термінологіїМентинська, Ірина
Article2015Термінологічна модернізація: поняття «транспортна термінологічна мегасистема»Нікуліна, Неля
Article2014Термін медійний та споріднені з нимСербенська, Олександра; Бабенко, Вікторія
Article2014Особливості формування термінології словосполучення в українському мовознавствіЧернобров, Юлія
Article2014Структурні моделі складених термінів із компонентом «музей» (на матеріалі термінології музейництва)Фецко, Іванна
Article2013Проблеми перекладу українською мовою риторичних термінів Теофана ПрокоповичаКуньч, Зоряна
Article2013Терміни з компонентами фіт(о)-...-фіт(и) в українському науковому мовленніКочан, Ірина
Article2013Специфіка літературного терміна у структурі наукового тексту (на матеріалі праць Івана Денисюка)Крохмальна, Галина
Article2013Стилістична транспозиція математичних термінів: кодифікаційний аспектВеремчук, Ольга
Article2013Правнича термінологія української мови та процеси її творенняШеремета, Наталія
Article2013Термінографія музейної справиФецко, Іванна
Article2013Терміни-словосполучення в українській електроенергетичній термінологіїХарчук, Лілія
Results 1-100 of 292 (Search time: 0.004 seconds).