Пошук


Поточні фільтри:
Почати новий пошук
Додати фільтри:

Використовуйте фільтри для уточнення результатів пошуку.


Результати 1-100 зі 1178 (час пошуку: 0.003 секунди).
Знайдені матеріали:
Попередній переглядТипДата випускуНазваАвтор(и)
Autoreferat2010Математичне та програмне забезпечення ієрархічної декомпозиції, індексування, класифікації та аналізу візуальних образівТушницький, Руслан Богданович
Autoreferat2008Методи опрацювання зображень текстів арабської абеткиІмад, І. А. Сбіех
Autoreferat2010Регульовані електроприводи з активними випрямлячамиВеклинець, Ірина Іванівна
Autoreferat2010Застосування реакцій орто-алкоксикарбоніларендіазоній галогенідів з ненасиченими сполуками у синтезі ізокумаринівТуриця, Віктор Володимирович
Autoreferat2009Інформаційні технології аналізу та синтезу мікроелектромеханічних системТеслюк, Василь Миколайович
Autoreferat2008Теоретичні основи процесів одержання алкілакрилових мономерівМаршалок, Галина Олексіївна
Autoreferat2010Функціональні поверхнево-активні пероксиди і мономери як реагенти для одержання реакційноздатних модифікаторів поверхніГевусь, Орест Іванович
Autoreferat2010Соціально-психологічні чинники мотивування працівників приладобудівних підприємствНікіфорова, Лілія Олександрівна
Autoreferat2010Підвищення швидкодії біомедичних приладів та достовірності визначення параметрів біопроб із використанням пероксидоініційованої хемілюмінесценціїЛяпандра, Андрій Степанович
Autoreferat2009Сис­тем­ний ана­ліз та ме­то­ди ком­бі­на­тор­ної оп­ти­мі­за­ції тех­но­ло­гіч­но­го про­це­су роз­кроюГри­цюк, Юрій Іванович
Autoreferat2007Математичне моделювання процесів поширення теплового і електромагнітного полів у неоднорідних середовищах методами приграничних елементів та скінченних різницьЖуравчак, Любов Михайлівна
Autoreferat2007Ство­рен­ня і роз­ви­ток лі­це­їв війсь­ко­во­го спря­му­ван­ня Ук­ра­їни (1991–2005 рр.)Mа­тя­шук, Валентина Петрівна
Autoreferat2007Інформаційне та математичне забезпечення САПР гідравлічних мікроелектромеханічних системДенисюк, Павло Юрійович
Autoreferat2008Сучасні проблеми геодезичного контролю експлуатаційної надійності на АЕС і методи їх розв’язанняБурак, Костянтин Омелянович
Autoreferat2008Формування та державне регулювання ринку ветеринарних препаратів в УкраїніГаврилюк, Олена Григорівна
Autoreferat2009Технологія мікроелектронних електрогенераційних пристроїв на основі органічних напівпровідникових бар’єрних структурЧерпак, Владислав Володимирович
Autoreferat2007Засоби підвищення енергошвидкісного потенціалу автомобіляДубно, Михайло Володимирович
Autoreferat2008Розробка інформаційно-довідкової системи підтримки прийняття рішень про стан радіоелектронних засобів під час багаторежимного утриманняКравчук, Олег Іванович
Autoreferat2008Технологія напівпровідникових гетероструктур на основі органічних та неорганічних матеріалів для електрооптичних елементів мікроелектронікиВолинюк, Дмитро Юрійович
Autoreferat2009Оксидаційне знесірчування високометаморфізованого енергетичного вугілляШевчук, Христина Володимирівна
Autoreferat2008Синтез та моделювання дросельних схем газогідродинамічних пристроїв контролю складу речовинМатіко, Галина Федорівна
Autoreferat2009Розробка рідкокристалічних планарних світловодів для оптоелектронікиШимчишин, Мар’ян Олегович
Autoreferat2009Моделювання та оптимізація доступу до інформації файлів баз данихМельничин, Андрій Володимирович
Autoreferat2008Розвиток теоретичних основ та створення методів і алгоритмів мінімізації похибок термоперетворювачів на базі статистичної термодинамікиЯцишин, Святослав Петрович
Autoreferat2007Іс­то­рич­ний дос­від вхо­джен­ня ко­лиш­ніх чле­нів Ор­га­ні­за­ції Вар­шавсь­ко­го До­го­во­ру та дер­жав Бал­тії до НА­ТО (в кон­тек­сті пер­спек­тив Ук­ра­їни)Ліп­ке­вич, Світлана Ярославівна
Autoreferat2008Формування народного житлового зодчества Східного Поділля в ХХ століттіСмоляк, Володимир Вікторович
Autoreferat2008Вермикуліто-силікатний теплоізоляційний матеріал підвищеної міцностіНевинський, Олександр Георгійович
Autoreferat2007Адаптивне керування електровибуховим перетворенням енергії в умовах невизначеностіКозирєв, Сергій Сергійович
Autoreferat2008Диференціація кінематики та регіональних деформацій Антарктичної тектонічної плити за результатами супутникових вимірівГолубінка, Юрій Ігорович
Autoreferat2010Математичне моделювання неізотермічного вологоперенесення і в’язкопружного стану у деревині в процесі сушінняБакалець, Антон Васильович
Autoreferat2010Репресивні органи польської влади в боротьбі проти українського національно-визвольного руху у прикордонних повітах Волинського воєводства (1921–1939 рр.)Юрчук, Людмила Василівна
Autoreferat2009Розвиток методів оцінювання якості продукції і послуг за одиничними та узагальненими показникамиЧабан, Олеся Петрівна
Autoreferat2010Розподіл трафіку телекомунікацій­них мереж за принципами диференціального обслуговуванняСамі Мах’д Абдел Квадер Аскар
Autoreferat2010Вдосконалення методики геометричного нівелювання в умовах нестійкої стратифікації атмосфериКіселик, Оксана Володимирівна
Autoreferat2010Оптично-прозорі люмінесціюючі полімерні матеріали на основі меламіно-формальдегідних олігомерівЛебедєв, Володимир Володимирович
Autoreferat2010Розроблення і використання генетичних алгоритмів для розв’язання задач САПР розкрою плоских заготовокКривий, Ростислав Зіновійович
Autoreferat2010Системно-орієнтоване управління витратами машинобудівного підприємстваЯсінська, Алла Іванівна
Autoreferat2010Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і системТичковський, Роман Олександрович
Autoreferat2010Технології стратегічного планування діяльності машинобудівних підприємствПетришин, Наталія Ярославівна
Autoreferat2008Військово-організаційна діяльність ОУН у 1929–1939 рр.: (документознавчий аспект)Лісіна, Світлана Омелянівна
Autoreferat2009Модифікація полімерних поверхонь з використанням поліпероксидівСамарик, Володимир Ярославович
Autoreferat2010Управлінські рішення з вибору технологічних процесів у машинобудівному виробництвіРачинська, Галина Василівна
Autoreferat2010Сорбційно здатні металовмісні гідрогелі на основі кополімерів полівінілпіролідонуГіщак, Христина Ярославівна
Autoreferat2010Арилювання похідних піролу і тіофену та перетворення продуктів реакційЛитвин, Роман Зіновійович
Autoreferat2008Формування стратегій розвитку підприємств на засадах прогнозування кон’юнктури ринкуЛевицький, Віктор Володимирович
Autoreferat2008Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографіїАкимишин, Орест Ігорович
Autoreferat2008Технологія отримання мікрокристалів арсеніду індію, стійких до дії опромінення високоенергетичними електронамиШуригін, Федір Михайлович
Autoreferat2010Вплив температури на напруження і деформації залізобетонних конструкцій будівель і спорудНаро, Халік
Autoreferat2010Низькоенергоємні цементи, модифіковані комплексними поліфункціональними добавкамиНовицький, Юрій Леонідович
Autoreferat2010Економічне оцінювання та планування ризику нововведень у діяльності підприємств машинобудуванняХарчук, Вікторія Юріївна
Autoreferat2010Одержання димерів α-алкілакролеїнів та їх похіднихКарп’як, Наталія Миронівна
Autoreferat2010Методи та засоби інтеграції даних туристичної сфериУгрин, Дмитро Ілліч
Autoreferat2010Підвищення ефективності фрикційного зміцнення деталей машинГурей, Тетяна Андріївна
Autoreferat2010Підвищення ефективності роботи машин для великогабаритного пакування з плівкозварювальними механізмамиВалецький, Богдан Петрович
Autoreferat2010Оперативна оптимізація усталених режимів електричних мереж енергопостачальних компаній за умов невизначеностіКозовий, Андрій Богданович
Autoreferat2010Радіаційно-індуковане фізичне старіння склуватих селенідів миш'якуШпотюк, Михайло Володимирович
Autoreferat2010Ідентифікація параметрів інтервальних моделей статичних систем методами допускового еліпсоїдного оцінюванняКозак, Олександра Леонідівна
Autoreferat2009Розробка інформаційно-довідкової системи підтримки прийняття рішень про стан радіоелектронних засобів під час багаторежимного утриманняКравчук, Олег Іванович
Autoreferat2010Цифрові синтезатори частоти на основі число-імпульсних перетворювачів кодівСтахів, Роман Іванович
Autoreferat2010Вплив нелінійних пружних характеристик на динаміку рухомих гнучких елементів машинЛіщинська, Христина Іванівна
Autoreferat2010Розвиток системи управління якістю продукції машинобудівних підприємствГеліч, Наталія Вадимівна
Autoreferat2010Навантажувальна здатність і енергетичні характеристики високошвидкісних радіальних газо-гідравлічних інерційних підшипниківЗубовецька, Наталія Тарасівна
Autoreferat2010Критерiї оцiнки аерокосмiчних зображень для картографiчного забезпечення кадастрових робiтПочкiн, Сергiй Володимирович
Autoreferat2010Методи та засоби побудови ефективних віртуальних спільнот на основі Веб-форумівСєров, Юрій Олегович
Autoreferat2008Теоретичні основи технологій гетерофазної модифікації термопластів полівінілпіролідономЛевицький, Володимир Євстахович
Autoreferat2009Логістичне управління використанням потенціалу енергогенеруючих підприємств в умовах оптового ринку електроенергіїШот, Анна Петрівна
Autoreferat2009Ефективні сухі будівельні суміші на основі модифікованих гіпсових і фосфогіпсових в'яжучихПоліщук-Герасимчук, Тетяна Олександрівна
Autoreferat2010Геодезичний моніторинг короткоперіодичних зміщень напірних трубопроводів гідроенергетичних об’єктів (на прикладі Тереблє-Ріцької ГЕС)Грицюк, Тетяна Юріївна
Autoreferat2012Розвиток теорії символьного аналізу лінійних параметричних кіл у частотній областіШаповалов, Юрій Іванович
Autoreferat2012Економічне оцінювання об’єктів інтелектуальної власності підприємствДмитрів, Катерина Іванівна
Autoreferat2011Математичне моделювання та просторовий аналіз емісії парникових газів у прикордонних регіонах УкраїниЛесів, Мирослава Юріївна
Autoreferat2011Розроблення матеріалів системи “ХРК-наночастинки” (AlN, Ag-120, Fe2O3, C60) для електрооптичних елементів електронної технікиКоцун, Володимир Іванович
Autoreferat2011Геодезичний моніторинг техногенно-навантажених територійЯнчук, Олександр Євгенович
Autoreferat2012Підвищення точності вимірювальних каналів з вихрострумовими перетворювачамиРепетило, Тарас Михайлович
Autoreferat2012Ідентифікація автомобільних бензинів за параметрами імітансуПлахтій, Назарій Львович
Autoreferat2012Правові форми демократичного контролю в УкраїніПришляк, Галина Ярославівна
Autoreferat2012Динамічна синхронізація дебалансних збудників коливань у вібраційних машинах з плоским рухом робочого органаТимощук, Віктор Миколайович
Autoreferat2012Структурна ідентифікація різницевих операторів методами аналізу інтервальних данихВойтюк, Ірина Федорівна
Autoreferat2012Підвищення ефективності проектування машин для пакування сипких речовинШаповал, Ольга Михайлівна
Autoreferat2012Синтез та аналіз бездавачевої системи визначення положення ротора вентильного реактивного двигуна, побудованої на основі принципів нечіткої логікиМихайлович, Тарас Ігорович
Autoreferat2012Розроблення і дослідження способів контролю встановлення вузлів великогабаритних агрегатів геодезичними електронними приладамиПриступа, Олена Дмитрівна
Autoreferat2012Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності машинобудівних підприємствТовт, Тетяна Йосипівна
Autoreferat2011Внутрішні перенапруги в електричних мережах з ізольованою нейтраллю, їх обмеження та основи моделюванняБакало, Галина Шльомівна
Autoreferat2011Формування систем діагностування витрат машинобудівних підприємствCвідрик, Тетяна Ігорівна
Autoreferat2011Дослідження способів забезпечення часової прозорості асинхронних ТК-мережНашат, Галеб Саммур Альбдур
Autoreferat2012Маркетингове управління лояльністю інституціональних клієнтів машинобудівних підприємствЦиран, Ян
Autoreferat2011Математичне та програмне забезпечення для розв’язування задачі комівояжера великих розмірностейКутельмах, Роман Корнелійович
Autoreferat2011Удосконалення і параметричний синтез автоматично регульованої пасової передачі з самозатяжним кільцемПредко, Ростислав Ярославович
Autoreferat2011Структура, властивості та технологія одержання алкілсаліцилатних мастилПапейкін, Олексій Олександрович
Autoreferat2011Полідоменна сегнетоеластична структура та її взаємодія з точковими дефектами в твердотілих оксидних електролітахТатарин, Тарас Романович
Autoreferat2011Засоби прогнозування надійності програмного проекту із врахуванням показника його складностіСенів, Максим Михайлович
Autoreferat2011Методи та засоби персоніфікації інформаційного наповнення у глобальній системі World Wide WebБерезко, Олександр Леонідович
Autoreferat2012Одержання та реакції модифікованих олігопероксидами нанорозмірних органічних і полімер-мінеральних пігментівШаповал, Олександр Володимирович
Autoreferat2012Організація просторів даних у складних інформаційних системахШаховська, Наталія Богданівна
Autoreferat2012Синтез пружно-компенсуючих муфт з канатними елементамиПроценко, Владислав Олександрович
Autoreferat2012Урахування топографічних особливостей рельєфу для оцінки складності лижних трасГера, Оксана Василівна
Autoreferat2012Економічна поведінка машинобудівних підприємствКарачина, Наталія Петрівна
Autoreferat2011Обґрунтування та економічне оцінювання диверсифікації діяльності машинобудівних підприємствЦогла, Олена Орестівна
Autoreferat2012Нормативно-правове забезпечення функціонування та оперативно-службової діяльності прикордонних військ України в 1991–2003 роках: історико-правове дослідженняПроцик, Василь Мирославович
Autoreferat2012Розроблення основ технології оксидаційного знесірчування енергетичних бурого та кам’яного вугілляГунька, Володимир Мирославович
Результати 1-100 зі 1178 (час пошуку: 0.003 секунди).

Розкриття

за датою випуску
містить файли