Browsing by Edition containing Chemistry, Technology and Application of Substance, 1 (1), 2018

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27  next >
PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
Article26-Feb-2018Improvement of homogeneous catalytic process of oxidation of alkylaromatic compounds by combination of binary catalytic systems and ultrasound treatmentРеутський, В. В.; Гринчук, Ю. М.; Олійник, Л. Р.; Reutskyy, V. V.; Hrynchuk, Y. M.; Olijnyk, L. P.
Article26-Feb-2018Nanomaterials and nanotechnology in water purification. ReviewКунтий, Орест Іванович; Буклів, Р. Л.; Бойко, Ю. В.; Гребень, Т. В.; Лисенко, А. В.; Kuntyi, O. I.; Bukliv, R. L.; Boyko, Yu. V.; Hreben, T. V.; Lysenko, A. V.
Article26-Feb-2018Simulation of the cavitation process in the liquid mediumsІващук, О. С.; Ivashchuk, O. S.
Article26-Feb-2018Technological features of polymer blends processing on the basis of ultra-high molecular weight polyethyleneБратичак, М. М.; Чопик, Н. В.; Земке, В. М.; Bratychak, M. M.; Chopyk, N. V.; Zemke, V. M.
Article26-Feb-2018Вивчення інтенсифікації процесів модифікації дорожніх бітумів ЕРО та її вплив на якісні властивості БМПГринчук, Ю. М.; Реутський, В. В.; Старчевський, В. Л.; Маціпура, П. А.; Hrynchuk, Y. M.; Reutskyy, V. V.; Starchevskyy, V. L.; Matsipura, P. A.
Article26-Feb-2018Використання синтетичного тобермориту в технології виробництва керамічних плитокБоровець, З. І.; Пона, М. Г.; Шулипа, О. В.; Солоха, І. В.; Borovets, Z. I.; Pona, M. G.; Shulypa, O. V.; Solokha, I. V.
Article26-Feb-2018Вплив металовмісного полімер-силікатного наповнювача на технологічні властивості полікапроамідуМасюк, А. С.; Хром’як, У. В.; Ващук, К. І.; Левицький, В. Є.; Бойко, М. В.; Masyuk, A. S.; Khromyak, U. V.; Vashchuk, K. I.; Levytskyi, V. Ye.; Boiko, M. V.
Article26-Feb-2018Вплив умов регідратації сухих дріжджів на їх активністьПаляниця, Л. Я.; Березовська, Н. І.; Косів, Р. Б.; Зуб, Н. О.; Palianytsia, L. Ya.; Berezovska, N. I.; Kosiv, R. B.; Zub, N. O.
Article26-Feb-2018Відновлення карбону (IV) оксиду на мідних і біметалевих катодах Ag/CuМерцало, Іванна Павлівна; Кунтий, Орест Іванович; Алєксєєв, Н. Л.; Mertcalo, I. P.; Kuntyi, O. I.; Alekseev, N. L.
Article26-Feb-2018Гідродинаміка руху теплового агенту крізь стаціонарні шари вологого та сухого торфуКіндзера, Д. П.; Атаманюк, В. М.; Госовський, Р. Р.; Kindzera, D. P.; Atamanyuk, V. M.; Hosovkyi, R. R.
Article26-Feb-2018Динаміка адсорбційного розділення суміші іонів Сu2+ та Сr3+ в апараті колонного типуГумницький, Я. М.; Сабадаш, В. В.; Миляник, О. В.; Gumnitsky, J. M.; Sabadash, V. V.; Mylyanyk, O. V.
Article26-Feb-2018Динаміка утворення гартувальних напружень у склі та її моделюванняЖеплинський, Т. Б.; Zheplynskyy, T. B.
Article26-Feb-2018Дослідження амфіфільних властивостей кополіестерів з хромофорними групами в системі вода-октанолФеренс, М. В.; Фігурка, Н. В.; Василишин, Т. М.; Майкович, О. В.; Варваренко, С. М.; Ferens, M. V.; Fihurka, N. V.; Vasylyshyn, T. M.; Maikovych, O. V.; Varvarenko, S. M.
Article26-Feb-2018Дослідження бактеріальної композиції із родів Rhizobium та Azotobacter як рістстимулювального біопрепарату для органічного землеробстваКорнійчук, М. С.; Заярнюк, Н. Л.; Червецова, В. Г.; Федорова, О. В.; Korniichuk, M. S.; Zayarnyuk, N. L.; Chervetsova, V. G.; Fedorova, O. V.
Article26-Feb-2018Дослідження властивостей плівок індію (ІІІ) сульфіду, одержаних методом хімічного осадженняГладь, Р. І.; Гумінілович, Р. Р.; Шаповал, П. Й.; Стаднік, В. Є.; Ятчишин, Й. Й.; Hlad, R. I.; Guminilovych, R. R.; Shapoval, P. Y.; Stadnik, V. Y.; Yatchyshyn, Y. Y.
Article26-Feb-2018Дослідження гідродинаміки шару пастоподібного матеріалу зі штучною перфорацієюДулеба, В. П.; Гнатів, З. Я.; Семерня, Е. Ю.; Duleba, V. P.; Hnativ, Z. Ia.; Semernia, E. Iu.
Article26-Feb-2018Застосування пероксидованих полісахаридів для одержання гідрогелевих композитівЧобіт, М. Р.; Chobit, M. R.
Article26-Feb-2018Зміст до "Chemistry, Technology and Application of Substatnce"-
Article26-Feb-2018Кавітаційне очищення стічних вод жиркомбінату від органічних забруднень у присутності газів різної природиВашкурак, У. Ю.; Шевчук, Л. І.; Vashkurak, U. Yu.; Shevchuk, L. I.
Article26-Feb-2018Кінетика помелу цементного клінкеру із застосуванням нових промислових інтенсифікаторівПолюжин, І. П.; Ільницький, З. М.; Цюпко, Ф. І.; Ларук, М. М.; Polyuzhyn, I. P.; Il’nyts’kyi, Z. M.; Tsyupko, F. I.; Laruk, M. M.